Deze website bevat afbeeldingen die van elders zijn overgenomen. Zoveel mogelijk wordt de bron vermeld. Daarmee wil de webmaster geen auteursrecht schenden. Indien u, als rechthebbende van het werk, meent dat u wel schade leidt hierdoor, meldt u dit svp. per brief aan de webmaster van Tonnelly, p/a Groenmarktstraat 39, 3521 AV Utrecht. Heeft u suggesties, of werk dat u hier opgenomen zou willen zien, neemt u dan ook via genoemd adres contact op.

......home