Geluid in Nederland

Deze pagina bevat links naar organisaties en bedrijven die zich bezig houden met geluid. Ik heb geprobeerd het te structureren, want er is erg veel beschikbaar. Maak een keus uit deze onderwerpen:

Organisaties en Actiegroepen
Overheid
Adviesbureaus
Advies en onderzoek (heel oude pagina)
Meetapparatuur
Leveranciers
Tijdschriften en nieuws
Gehoor en doofheid
Mooi geluid
Opleidingen
Software
Leuke geluiden
Curiosa
Grote projecten en lawaaimakers
nieuwsgierige oogjes
Korte berichten
Engelstalige links

Agenda

Geluidnieuws - webtijdschrift over geluid

Geluid-wiki

Vaak gestelde vragen


Kleine lettertjes: Opstelster van deze website aanvaardt geen aansprakelijkheid  voor de kwaliteit van de opgenomen bedrijven en instanties.

 

Organisaties op het gebied van geluid

Van het Nederlands Akoestisch Genootschap zijn veel akoestici lid. Er worden bijeenkomsten gehouden met lezingen. Op deze site staat een lijst van alle publikaties van het NAG. 

De Nederlandse Stichting Geluidshinder beschikt over veel kennis op het gebied van geluid, geluidshinder en de bestrijding ervan. Iedereen met vragen over dit onderwerp kan gebruik maken van deze kennis. Zowel overheden, bedrijfsleven als particulieren. Contact opnemen met de NSG kan via de website http://www.nsg.nl 

De Nederlandse Trillingsvereniging is een forum voor mensen die zich professioneel met trillingen bezighouden.

De Bond voor Materialenkennis heeft een Sectie Geluid en Milieutechniek. Een korte lijst met publicaties is op de site aanwezig.

De Stichting Bouwresearch heeft normen en brochures over geluid en trillingen.

De Audio Engineering Society richt zich op audio techniek. Vooral de terugblikken op bijeenkomsten zijn aardig.

De Nederlandse Vereniging Geluid en Beeldregistratie

De site van de Vereniging Constructief Audio wordt momenteel (juni 2000) vernieuwd. De oude site bevatte een ledenlijst en een agenda. De centrale doelstelling van de VCA is het bevorderen van goed geluid bij Nederlandse film- en videoprodukties. Naar mijn mening kan het inderdaad vaak stukken beter!

Vereniging Raadgevers Geluid en Beeld streeft naar een keurmerk voor kwaliteit. Het betreft vooral zaalakoestiek. Er staat een ledenlijst op de site.

De Onri website heeft presentaties van alle aangesloten adviesbureau's.

Bij Kenniscentrum van de Haagse Koepel staat iets over huurverlaging door geluid.

Klik op actiegroepen voor een overzicht van een aantal organisaties die ik schaar onder deze titel. Er zijn ook hele keurige bij.

terug naar begin

Overheid

Prachtige zoekmachine bij de Overheid

Zoek bij het Parlement naar "geluid" in de stukken van de Tweede kamer. Wist u bijvoorbeeld dat volgens de minister de maximum capaciteit van de A4 Delft-Schiedam bepaald wordt door de congestiekans en de maximum toegestane geluidniveau's? Dat staat in het antwoord van minister Jorritsma op kamervragen d.d. 20 februari 1997.

De site van de Eerste kamer is minder interessant. Het enige stuk over geluid is een wetswijzing die als hamerstuk is aangenomen. Bovendien traag, en je hebt Acrobat reader nodig.

Op de site van de Raad van State staat actuele jurisprudentie met nieuwswaarde.

De Stichting Advisering Bestuursrechtspraak heeft een digitale nieuwsbrief met regelmatig jurisprudentie op geluidgebied.

Ministeries

Het ministerie van VROM

Er is ook een onofficiŽle dependance van VROM, beheerd door Martin van de Berg: Geluid en verkeer. Waalwijk staat bovenaan de top 10 van lawaaiige steden. En Zwitserland heeft nog strengere normen voor railverkeerslawaai dan Nederland. Allemaal hier te vinden. Ook een overzicht van alle geluidwetgeving. En een overzicht van groot hinderonderzoek.

Het Ministerie van Verkeer en Waterstaat geeft veel informatie. Leuk om te weten dat er 1.5 miljoen gulden subsidie te verkrijgen is voor wie een aansluiting op het spoorwegnet aanlegt. Dan moet je er wel voor zorgen dat er per jaar 400 ritten van vrachtauto's minder over de weg gaan. Zoeken naar geluid bij V&W levert veel op. Lees bijvoorbeeld de toespraken van de minister. 

Bij de Rijksluchtvaartdienst, onderdeel van V&W is veel te vinden over de overschrijding van de geluidszone van Schiphol, en welke maatregelen Schiphol kan nemen om overlast tegen te gaan. Ook Schiphol heeft een site met wat informatie.

Bij het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport staat ook nuttige informatie. Op 29 december 1998 wordt een onderzoek van TNO/PG samengevat:

"Naar schatting zoín 15.000 jongeren (0,4%) in Nederland hebben aan beide oren een hoogfrequent gehoorverlies van 30 dB of meer, mede door het luisteren naar popmuziek via hoofdtelefoons."
Minister Borst wacht nog even op een internationale norm, en gaat dan het probleem technisch aanpakken. Dan wordt het Leq maximaal "slechts" 90 dB(A).

Provincies

Alle provincies staan hier.

Gemeenten

Bij de site van de Overheid staan alle gemeenten, met of zonder een website.

terug naar begin

Advies en Onderzoek

Er zijn veel akoestische adviesbureaus en onderzoeksinstuten in Nederland. Een aantal is hier opgenomen. Vraag naar referenties voordat u een adviesbureau inschakelt dat u niet kent. Maak een keus uit deze categorieŽn, maar bedenk ook dat vele adviesbureaus op meer dan één terrein werkzaam zijn.

terug naar begin

Verkeerslawaai (Weg en Rail)

De meeste bedrijven die hier staan adviseren over geluid van wegen en spoorwegen. De sites geven weinig informatie. Er spreekt wel iets uit de stijl van de sites. Soms wordt een indruk gegeven aan welke projecten wordt gewerkt.

Terug naar advies en onderzoek

terug naar begin

Industrielawaai

Veel akoestische adviesbureau's begeven zich op alle vakgebieden. Ik heb geprobeerd de bureaus onder te brengen bij de categorie waar ze het meest aan lijken te werken.

Bij Van den Boomen Advocaten treft u informatie aan over de juridische situatie bij indirecte hinder (hinder door vrachtverkeer dat van of naar een industrieterrein rijdt), kijk hiervoor bij het "kwartaaljournaal maart 1998".
Terug naar advies en onderzoek

terug naar begin

Bouw- en zaalakoestiek

Geluidwalwoningen

Terug naar advies en onderzoek

terug naar begin

Fundamenteel Onderzoek

Eerst de instituten die zelf onderzoek doen:

 • AEA Technology Rail doet vooral spoors onderzoek. 
 • Het NLR doet vooral aeroakoestisch onderzoek, maar niet alleen voor de luchtvaart, zoals blijkt uit Aeroakoestiek voor treinen bij het NLR.
 • Het RIVM voert grootschalig beleidsonderzoek uit. Op de site staan kaarten waaruit de omvang van de geluidhinder in Nederland duidelijk wordt. Ook uit de Milieubalans blijkt het er niet best uit te zien. 40% van de Nederlanders heeft geluidhinder (burenlawaai zelfs niet meegerekend)
 • TNO/TPD lawaaibestrijding, antigeluid, meetfaciliteiten.
 • TNO PG, Preventie en Gezondheid, onderzoek naar de lokale milieukwaliteit en de beleving van geluid.

Dan de universiteiten:

Soms leidt onderzoek tot een promotie:

 • Paul Hofman, Katholieke Universiteit Nijmegen, schreef een proefschrift over de bijdrage van de gehoorschelp aan 3d horen.
 • Ingrid Noordhoek schreef een proefschrift met als titel: Verstaanbaarheid van in bandbreedte begrensde spraak in relatie tot auditieve functies voor slechthorenden. VU Amsterdam, Geneeskunde, KNO.
 • J.S.C. van Dijk promoveerde aan de Universiteit van Amsterdam op Mechanical Aspects of Hearing

En dit zijn organisaties die onderzoek stimuleren:

 • Het CROW laat o.a. onderzoek uitvoeren om moderne stille wegdekken te kunnen modelleren met het Reken- en Meetvoorschrift.
 • Zoek naar geluid op de website van Technologiestichting STW om te zien welke projecten er worden gesteund.
Terug naar advies en onderzoek

terug naar begin

Arbeidsomstandigheden

 • De tekst van de Arbowet en de Arbobeleidsregels heeft FNV bondgenoten op het web gezet. Hier kunt u lezen dat boven 80 dB(A) de werkgever gehoorbescherming moet verstrekken. Boven 85 dB(A) zijn werknemers verplicht gehoorbescherming te dragen. (doen!).
 • Bij TNO Arbeid (voorheen NIA) staat veel interessants. Moet een beiaardier gehoorbescherming dragen? Het lijkt erop, al is het concert slechts 1 keer per week....
 • Sdu levert een Arbo informatieblad, Lawaai op de arbeidsplaats
Terug naar advies en onderzoek

terug naar begin

Leveranciers van akoestische producten
Absorptiematerialen en Baffles
Omkastingen
Spraakversterking en signalen
Geluiddempers
Trillingsisolatie
Geluidschermen (of geluidsschermen)
Wanden, deuren en vloeren
Beglazing
Gehoorbeschermers
Suskasten
Ventilatoren

Uitlaten

terug naar begin

Beglazing, zoals dubbelglas

Terug naar leveranciers

terug naar begin

Geluiddempers

 • Acoustair levert onder andere afblaasdembers en coulissendempers.
 • Alpha Akoestiek heeft allerlei dempers, ventielatiedempers en coulissendempers.
 • Bovema S-air levert coulissendempers.
 • Holtrop-Jansma levert bij hun afzuiginstallaties ook geluiddempers en omkastingen
 • QE International heeft een engelstalige site, met ook allerhande dempers.
 • EPS levert uitlaten voor het juiste geluid van uw auto! Maar of dat dan ook de stilste is....
Terug naar leveranciers

terug naar begin

Ventilatoren

Rucon geeft heel veel informatie over geluid van ventilatoren. Er staat een brochure op de site met voorbeeldberekeningen.

Terug naar leveranciers

terug naar begin

Omkastingen

Een lawaaiige machine kan minder hinderlijk gemaakt worden door er een omkasting omheen te zetten. De volgende leveranciers van omkastingen vond ik op het internet:
 • Acoustair
 • Alara
 • levert ook geluiddempers.
 • Akoestische Bouw Constructies
 • Alpha Akoestiek te Roden levert omkastingen, schermen, maar ook diverse soorten dempers
 • Boikon Aluminium gebruikt een slim aluminium profiel om toegankelijke omkastingen voor machines te maken.
 • Cleton levert geluidsomkastingen, schermen, baffles en geluidsisolatie om bijv. pijpleidingen etc.
 • Dahlman levert naast dempers ook geluidsschermen.
 • Havoo Lawaaibestrijding B.V. levert geluidsisolerende omkastingen, schermen, plafonds en baffles. Daarnaast ook Geluidabsorberend schuim, Geluidisolerende massaplaten, in-en uitlaatdempers, cilindrische- en koelissendempers, bakdempers.
 • G+H Montage heeft ook het grootste nederlandse geluidscherm geleverd bij Terneuzen, er staat een plaatje van op de website
 • Lukagro levert omkastingen en geluiddempers
 • Merford
 • DHG Nederland 
 • Vanandel
 • Wiko installatietechniek
Terug naar leveranciers

terug naar begin

Spraakversterking en signalen luidspreker arrayluidspreker arrayluidspreker arrayluidspreker arrayluidspreker array

 • Hacousto levert complete systemen voor spraakversterking.
 • Duran-audio heeft luidspreker arrays. Mooie plaatjes op de site van de geluiduitstraling.
 • Ess-beveligingen levert apparatuur die een akoestisch ontruimingssignaal kan genereren.
Terug naar leveranciers

terug naar begin

Absorptiematerialen en Baffles

Geluidabsorptie, dat heb je vrijwel altijd nodig. Pas op voor leveranciers die schuimmateriaal leveren met dichte cellen, dat werkt minder goed. Een materiaal met kleine openingen (cellen waar je doorheen kan blazen) werkt beter, vooral als het nog wat flexibel is, zodat de geluidtrillingen weg kunnen. Er zijn veel materialen mogelijk. Toepassing wordt veelal bepaald door omgevingsaspecten (vocht en temperatuur bijvoorbeeld) Terug naar leveranciers

terug naar begin

Geluidschermen

De volgende bedrijven heb ik op het internet gevonden die geluidschermen leveren of ontwerpen:

 • Durisol Raalte
 • Foreco levert houten geluidschermen onder de naam Soundwood.
 • van Campen Aluminium, geluidsaborberende, reflecterende of transparante modulaire geluidsschermen van aluminium en aanverwante materialen.
 • Koko Systems levert lichte kokos geluidschermen, met een geluidreductie van 7 dB. Dit is alleen toepasbaar als er niet zoveel geluidreductie nodig is.
 • Mowi groenschermen
 • Noiseprotection Benelux levert schermen van Zublin, Forster en Schellevis
 • NPC ontwerpt geluidschermen, het is een dochter van HBG
 • Van Schagen levert geluidschermen van kunststof.
 • Texolite
 • Den Boer Beton levert prefab schermen.
Zie ook Geluidwalwoningen
Een lijst met analoge adressen vind u hier

Terug naar leveranciers

terug naar begin

Meetapparatuur

 • LMS
 • AcouTronics
 • Brüel& Kjaer
 • Microflown is een microfoon die werkt op basis van snelheidsmetingen van luchtdeeltjes
 • Hitt levert vliegtuig geluid monitoring systemen
 • Roosnek geeft een beschrijving van een geavanceerd meetsysteem, dat zeer gericht geluid meet gebruik makend van een ruimtelijke
  opstelling van vier microfoons. Voor het meten van vliegtuigpassages geschikt.

terug naar begin

Tijdschriften en nieuws

terug naar begin

Opleidingen

Aan diverse (technische) universiteiten en hogescholen kan men opgeleid worden in het prachtige vakgebied akoestiek. De Hogere Cursus Akoestiek Antwerpen mag eigenlijk niet ontbreken, ook al is het in België, maar die heeft geen website. Op het Internet vond ik specifiek nog:

Ook bestaan er opleidingen om gebarentaal te leren:

terug naar begin

Gehoor en doofheid

Heel veel informatie kunt u vinden op deze sites:

Dienstverlening: Verder nog:

terug naar begin

luidspreker Mooi geluid

Muziek (alleen klassiek)
Winkels met hifi apparatuur Als de muziek wat te hard is voor de omgeving, gebruik dan een geluidbegrenzer, bijvoorbeeld van DAMU Electronics

terug naar begin

Perceptie onderzoek

Terug naar gehoor en doofheid

terug naar begin

Actiegroepen

Algemeen
 • Milieudefensie
 • BAM Bestrijding Akoestische Milieuvervuiling, met een interessant Bulletin en een overzicht van stille oases.
Verkeer Vliegtuigen Treinen Burenlawaai

terug naar begin

Uw reactie

Schrijft u mij s.v.p. niet voor uw inhoudelijke vragen! Deze worden niet beantwoord. Ik krijg zoveel e-mail dat ik niet aan het beantwoorden kan beginnen!  Als u vragen heeft over geluidshinder, kunt u contact opnemen met de Nederlandse Stichting Geluidshinder. De NSG beschikt over veel kennis op het gebied van geluid, geluidshinder en de bestrijding ervan. Iedereen met vragen over dit onderwerp kan gebruik maken van deze kennis. Zowel overheden, bedrijfsleven als particulieren. Contact opnemen met de NSG kan via de website http://www.nsg.nl 

Maar wilt u reageren op deze website, bijvoorbeeld omdat uw site ontbreekt, neem dan contact op met:

Elly Waterman

Tel: 06 29076160

Ik ben ook webmaster van http://geluid.pagina.nl

redacteur van Geluidnieuws

redacteur van Luchtnieuw

en ik werk bij dBvision

 

Laatst gewijzigd: 30 november 2002